Vidensartikler

Viskositet

Hvad er viskositet? Og hvilken betydning har viskositet for valg af flowudstyr?

waterflow3_500x330

Hvad er viskositet?

En væskes viskositet angiver, hvor "tyk" eller "tynd" den er. Viskositet angiver dermed væskens egenskaber.

Man skelner mellem 2 slags viskositet - absolut viskositet og kinematisk viskositet.

Absolut (dynamisk) viskositet bruges ofte, når man angiver en væske.
Symbolet er: μ
Den enhed, der normalt anvendes, er: Centipoise (cP).

Kinematisk viskositet bruges ofte ved valg af flowudstyr.
Symbolet er: ν
Den enhed, der normalt anvendes, er: Centistoke (cSt).

Forholdet mellem absolutte og kinematiske viskositeter måles ved følgende formel:

ν = μ/ρ, hvor ρ = væskedensitet

Viskositeten falder generelt med stigende temperatur - det vil sige, at den bliver mere flydende. Viskositeten er desuden normalt lavere i flowsystemer end angivet ud fra viskosimeteraflæsninger.

Viskositet er - ligesom de andre forskellige aspekter af rheologi (læren om væskers adfærd) meget vigtig at have i tankerne, når man beskæftiger sig med flowteknologi og skal selektere flowudstyr til sin proces. Rheologi omfatter udover viskositet aspekter som massefylde, vægtfylde, temperatur, flowkarakteristika, damptryk, partikler i væsker, med mere.

Forståelse af rheologiaspekter vil gøre det lettere at vælge og håndtere flowudstyr korrekt til forskellige procesbetingelser. Rheologi kan nemlig påvirke forskellige aspekter i et flowsystem. For eksempel kan ændringer i forskydningshastigheden fra flowudstyr ændre en væskes viskositet og derfor ændre en pumpe eller en ventils ydeevne. Derudover kan en forkert dimensionering af slangerne påvirke systemets flowkarakteristika og derfor påvirke tryktabet i flowsystemet. Forøgelse af væsketemperaturen kan desuden forårsage kavitation i flowsystemet og flowudstyret, hvilket kan beskadige disse dele.

Typiske væsketyper/adfærd

Newtonsk
Viskositetskonstant uanset forskydningshastighed.
Typiske væsker: Vand, øl, mælk, mineralske olier, sirupper.

Pseudoplastisk
Viskositeten falder med stigende forskydningshastighed.
Typiske væsker: Blod, lotion, sæbe, tandpasta, gær

Dilatant
Viskositeten stiger med stigende forskydningshastighed.
Typiske væsker: Leropslæmninger, papirbelægninger.

Thixotropisk
Viskositeten falder med tiden under forskydning. Det vender tilbage til den oprindelige værdi efter klippestop.
Typiske væsker: Cremer, fedtstoffer, yoghurt.

Anti-thixotropisk
Modsat adfærd af thixotropisk.
Typiske væsker: Vanadiumpentoxidopløsning.

Rheomalaktisk
Viskositeten falder med tiden, genopretter sig ikke.
Typiske væsker: Naturgummilatex, naturyoghurt.

Plastisk
Har brug for en vis belastning for at overvinde en solid-lignende struktur.
Typiske væsker: Chokolade, tomatketchup.

Eksempler på viskositet

I videoen her demonstreres forskellige viskositeter fra 1 til 100.000 cP.

Vil du høre mere?

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp, rådgivning eller ønsker at høre mere om viskositet.
RLL_1000x1000
Rasmus Lundby
Technical Manager
Alle Vidensartikler