Produkter

On-site Services

Vi tilbyder on-site services til pharmaceutisk, proces- og kemisk og fødevareindustri. Vi er fleksible og rykker hurtigt ud, hvis I får brug for hjælp.

Læs mere
service_1

On-site Services

Brancher
Brand
Kategori
Underkategori
Søg

Underkategorier:

On-site services

Hos Alflow har vi vores egen service organisation, for at vi kan sikre vores kunder en god after-sales service. Vi servicerer alle vores egne produkter, men kan også hjælpe med at servicere lignende produkter såsom pumper og ventiler fra andre fabrikater. Vi er vant til at arbejde i fødevarebranchen og i den pharmaceutiske industri. Så vi ved, hvordan man skal begå sig i rene områder eller steder, hvor der er EX-krav. Vi deltager gerne i kundens specifikke træning, så vi kender de lokale regler.

Vi har et stort kendskab til vedligeholdelse af pumper, hvor vi både kan hjælpe kunden med skift af akseltætninger og også med større vedligehold, hvor der skal skiftes andre dele og lejer. Vi bliver ofte brugt, når der er brug for en ekstra hånd under nedlukning og planlagt vedligehold. Vi skifter mange pakninger og O-ringe i ventiler og har stor erfaring med dette, og vi hjælper også kunden med at holde styr på dokumentationen.

Elektrokemisk overfladebehandling

Ud over mekanisk vedligehold udfører vi også kemisk afrensning og elektropolering på produktionsudstyr ude hos kunden. Vi har transportabelt udstyr, der egner sig til at komme ind i produktionen og i renrum. Der er fuld dokumentation på det arbejde, vi udfører og på den kemi, vi anvender.

Vi kommer ofte ud til kunden, hvis der er udfordringer med overflader, der er blevet beskadiget, eller hvis de har foretaget en ombygning og disse dele skal elektropoleres, så de lever op til kravene. Et af de områder, vi har stor fokus på, er belægninger som rouge og misfarvninger. Vi er gerne med fra første arbejdsgang, hvor vi leverer en kvalificeret sparring med kunden. Dette for at vi sammen kan finde den optimale løsning.

Vi har også mulighed for at udføre tests på enkelte komponenter, så vi kan finde den helt rigtige løsning. Vi har vores egen kemi og kan tilpasse denne til den specifikke opgave.

Vi kommer også, hvis der er problemer med bakterievækst i produktionssystemer. Her egner vores mobile udstyr sig, og vi kan tilpasse vores kemi, så det effektivt kan lave en afrensning af systemet. Vi gennemgår produktionssystemet sammen med kunden for at finde potentielle fejlkilder.

Vi har også en stor erfaring i at elektro-kemisk afrense autoklaver. Vi ser ofte, at autoklaver med tiden får misfarvninger og belægninger, så det er svært at validere dem som rene. Her kan vi på stedet udføre en afrensning, så overfladen bliver bragt tilbage til den stand, den havde som ny eller ofte bedre. Vi er vant til at komme på sterilcentraler, som ikke kan lukke ned, selv om der skal foretages vedligehold på udstyr. I disse situationer bygger vi en celle, så vi kan afgrænse det område, vi skal arbejde i. Vi afrenser også overflader i vaskemaskiner og andet udstyr, der skal valideres som rent.

Lækagetest

Vi laver også lækagetest på vekslere og andet lignende udstyr. Vi benytter helium via vores Accucense-system. På den måde kan vi udføre en hurtig, sikker og ren test af udstyr. Vores udstyr er meget mobilt, så vi kan teste udstyr, der ellers er svært at komme frem til. Det eneste, det kræver, er at vi har mulighed for at afspærre og koble os ind på udstyret.

Vores services

Vi udfører service på en lang række flowprodukter, blandt andet:

  • Ventiler
  • Pumper
  • Pladevarmevekslere
  • Mixere

Vi tilbyder mange typer service til pharmaceutisk, proces- og kemisk og fødevareindustri – blandt andet:

  • Service af flowkomponenter
  • On-site services
  • Elektrokemisk overfladebehandling (elektropolering, derouge, passivering, bejdsning, kemisk farvning, afgratning og kemisk rengøring)
  • NDT – pladevarmevekslertest