Ohmsk opvarmning - Et bæredygtigt og energieffektivt alternativ

Ohmsk opvarmning (elektroopvarmning) er en grøn og bæredygtig metode til opvarmning af fødevarer. Metoden er udviklet (og fremstilles) af Emmepiemme og er en gennemtestet og bredt anvendt opvarmningsmetode. Opvarmningen sker ved hjælp af en elektrisk strøm, der ledes direkte ind i det produkt, der skal opvarmes.

Det giver en hurtig og energieffektiv opvarmning, og såfremt strømmen kommer fra solceller eller vindmøller, så er denne opvarmningsteknik langt mere bæredygtig end brug af naturgas og andre fossile energikilder.

Flere og flere virksomheder inden for fødevareindustrien har fået øjnene op for ohmsk opvarmning, der er en energieffektiv metode at varmebehandle fødevarer på. Opvarmningsprincippet er enkelt og sker ved hjælp af en elektrisk strøm, der ledes ind i den rå og ikke-varmebehandlede fødevare. Strømmen omdannes til varme, der lynhurtigt opvarmer fødevarer meget præcist til den ønskede temperatur- og tidkombination. Ohmsk opvarmning er skånsom og energieffektiv, da stort set al energi i strømmen omsættes til varme i produktet.

Fordele med Ohmsk opvarmning

Som nævnt er Ohmsk opvarmning en grøn og bæredygtig varmebehandling, som kan være med til at gøre dansk industri uafhængig af naturgas og tilsvarende fossile energikilder som olie og kul.

En stor fordel ved Ohmsk opvarmning er, at man kan styre varmebehandlingen meget præcist. Med andre ord så tilsættes produkterne præcis den varmemængde, der er brug for, hverken mere eller mindre. Der er ikke brug for ”overheating” (overpasteurisering) for at gå med livrem og seler. En minimal – men tilstrækkelig varmebehandling – er skånsom over for produktet og giver en mere ensartet konsistens og bedre smag og aroma i det varmebehandlede produkt.

Ved en for kraftig varmebehandling kan der opstå uønskede bismage, og produktet mister både smag og aroma. Det ses f.eks. ved mange UHT-produkter.

Ohmsk varmebehandling hos Arla

Hos Arla anvender man Ohmsk opvarmning flere forskellige steder i produktionen, bl.a. ved fremstilling af flødeoste og smelteost. Ved hjælp af Ohmsk opvarmning sikrer Arla sig, at flødeosten og smelteosten har den helt rigtige temperatur, når den tappes på emballagen.

Flødeosten skal eksempelvis have en temperatur på 68°C, når den tappes. Hidtil har Arla brugt en dampdrevet skrabevarmeveksler til denne proces, men her var man nødt til at overopvarme flødeosten til omkring 78°C for at være helt sikker på at kunne holde de ønskede 68°C ved tapningen. Men den store sikkerhedsmargen på 10°C er spild af energi i forhold til, det faktisk kun er nødvendigt at opvarme præcist til 68°C. Det er her, at fordelen ved Ohmsk opvarmning kommer ind, fordi det ved hjælp af Ohmsk opvarmning er muligt – meget præcist – at ramme de ønskede 68°C ved tapningen.

En anden fordel er, at Ohmsk opvarmning har en meget højere energieffektivitet end den dampbårne proces, så der forbruges langt mindre energi ved anvendelsen af Ohmsk opvarmning.

En tilbagebetalingstid på kun to år

Arla har konstateret, at anvendelsen af Ohmsk opvarmning giver en mere stabil produktion, dvs. et bedre produktionsflow og færre driftsstop. Det har gjort det muligt at øge produktionen af flødeost med 600-800 tons om året. Hertil kommer, at produktspildet er reduceret betydeligt.

Samlet betyder de mange fordele, at tilbagebetalingstiden på det Ohmske varmebehandlingsanlæg er på ca. 2 år.

Uafhængig af russisk gas

Som tidligere nævnt er Ohmsk opvarmning et grønt og bæredygtig alternativ til traditionel opvarmning, hvor der ofte anvendes damp, der er produceret ved hjælp af naturgas. Naturgas er en fossil, dvs. sort, energikilde, der som følge af krigen i Ukraine stiger og stiger i pris. Ligeledes er der risiko for, at Putin helt lukker af for den russiske gas, hvilket kan give gasmangel i hele Europa – med stigende gaspriser til følge.

Fleksibel og høj kapacitet

Et anlæg til Ohmsk opvarmning er modulopbygget. Det betyder at det er muligt at øge produktionskapaciteten ved at anvende flere opvarmningsmoduler.

- Vi kan levere anlæg til Ohmsk opvarmning, der kan opvarme flere tons produkt i timen, fortæller Morten Kaasen fra Alflow.

Alflow markedsfører disse anlæg i Danmark og har et større antal anlæg til elektroopvarmning hos Arla.

Også potentiale i kødindustrien

Det vurderes, at Ohmsk opvarmning også kan anvendes i kødindustrien til opvarmning af forskellige kødprodukter. Teknologisk Institut har netop modtaget et anlæg til Ohmsk opvarmning af kødprodukter.

I løbet af efteråret vil kødspecialisterne på Teknologisk Institut udføre forskellige tests for at undersøge, om det er muligt at bruge elektroopvarmning til varmebehandling af forskellige kød- og kødlignende produkter.

I løbet af efteråret vil redaktionen besøge Teknologisk Institut og rapportere i en artikel om forløbet af disse perspektivrige tests.

Ohmsk opvarmning – de varme facts

Med Ohmsk opvarmning udnyttes fødevarens (mediets) ledningsevne til at skabe en energieffektiv, hurtig og præcis opvarmning.
Opvarmningen sker ved hjælp af en elektrisk strøm, der ledes gennem fødevaren, der befinder sig i et glasrør. Den elektriske energi omdannes straks til varme, hvilket resulterer i en hurtig og ensartet opvarmning af hele produktet - lidt som man kender det fra mikrobølgeovne, bare med en meget bedre og mere ens varmefordeling.
Ohmsk opvarmning kaldes også for elektroopvarmning.

Cases_Arla-Foods-opnår-en-uges-ekstra-produktion-med-ohmsk-opvarmning

Kan anvendes bredt i fødevareindustrien

Ohmsk opvarmning har en lang række anvendelsesmuligheder. F.eks. kan nævnes opvarmning af flydende og halvflydende (pumpbare) fødevarer. Således kan nævnes supper, gryderetter, skivet frugter i sirup, saucer og juice m.v.
Ohmsk opvarmning er særlig nyttig til behandling af proteinholdige fødevarer, der har en tendens til at denaturere og koagulere (brænde på), når de varmebehandles. For eksempel kan flydende æg opvarmes ohmsk på en brøkdel af et sekund uden at koagulere. Juice kan også elektroopvarmes hurtig og skånsomt, således at smag og aroma bedre bevares.
Af andre muligheder kan nævnes processer som blanchering, optøning, gæring, skrælning, dehydrering og ekstraktion.
I Danmark forhandler Alflow procesudstyr til Ohmsk opvarmning.

ohmsk

Vil du høre mere?

Hvis du vil videre mere om Ohmsk opvarmning/elektroopvarmning fra Emmepiemme, så er du velkommen til at kontakte Philip Ellegaard.
PEA_1000x1000
Philip Ellegaard Andersen
Area Sales Manager Food & Beverage