Contamination Control Strategy (CCS): Fundamentet for GMP

En kontaminationskontrolstrategi (CCS – Contamination Control Strategy) er en omfattende tilgang, der er integreret i Good Manufacturing Practice, og som sigter mod systematisk at minimere risikoen for kontaminering i renrumsmiljøer og gennem hele fremstillingsprocessen.

CCS omfatter alle aspekter af produktionen og facilitetsprocedurerne og fokuserer på at forhindre kontaminering af produkter, overflader og miljøer.

Forståelse af CCS-konceptet, dets betydning i renrumsmiljøer og dets rolle i kontaminationsforebyggelse giver indsigt i dets grundlæggende betydning i GMP.

CCS-konceptet drejer sig om identifikation, vurdering, kontrol og overvågning af potentielle kontaminationskilder gennem hele produktets livscyklus. Det er en holistisk strategi, der inkluderer design og vedligeholdelse af faciliteter, udstyr, processer og personaletræning.

CCS involverer integrationen af flere kontrolforanstaltninger, herunder luftfiltrering, materialeflow, personaleflow, miljøovervågning og rengøringsprotokoller, for at skabe et omfattende forsvar mod kontaminering.

CCS sikrer, at:

  • miljøparametre såsom temperatur, fugtighed og tryk nøje kontrolleres og overvåges for at forhindre mikrobiel vækst og krydskontaminering.
  • luftkvaliteten opretholdes ved hjælp af HEPA/ULPA-filtreringssystemer, der kontrollerer indtrængen af partikler og mikroorganismer.
  • personalepraksis, herunder påklædning, hygiejne og adfærd, minimerer menneskebåren kontaminering.
  • materiale- og udstyrshåndteringsprocedurer forhindrer introduktion og spredning af kontaminanter.
  • rengørings- og desinfektionsprotokoller er effektive og validerede, hvilket sikrer, at overflader og rum er fri for kontaminanter.

Integrationen af CCS i GMP-procedurer understreger dens betydning i opretholdelsen af renrummenes integritet og farmaceutiske produkters sikkerhed.

Ved systematisk at adressere potentielle kontaminationskilder og implementere robuste kontrolforanstaltninger sikrer CCS, at produkter fremstilles, opbevares og håndteres på måder, der minimerer risici for produktkvalitet og patientsikkerhed.

Vil du høre mere?

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om vores renrum og vores single use-løsninger.
LDN_633x633
Lasse Domar Nielsen
Product Manager SU & Cleanroom Team Lead
SB_1000x1000
Silvia Roma Bentin
Internal Technical Sales
PA
Peter Andersen
Internal Technical Sales
Alle Vidensartikler