Vilkår og betingelser

Alflow forbeholder sig ret til løbende at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel til dig, forretningspartnere, kunder og tredjepart i øvrigt. Alflow forbeholder sig ligeledes ret til at frasige sig ansvaret for eventuelle tryk- eller skrivefejl, der kan forekomme. Derfor anbefaler Alflow at gennemgå disse vilkår og betingelser regelmæssigt. Den opdaterede version af disse vilkår og betingelser kan altid læses ved at få adgang til Alflow’s hjemmeside og indtaste www.alflow.dk/om-alflow/vilkaar-og-betingelser.

Ved at samarbejde og forhandle med Alflow accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Desuden gælder de generelle standardbetingelser i NL 92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande, og du accepterer således at være bundet af NL 92 og de tilhørende handelsvilkår.

Beskrivelse af produkter og services

Alflow er eksklusivdistributør af flowkomponenter i kunststof og rustfrit stål til bl.a. medicinal-, kemi- og fødevareindustrien. Alflow leverer produkter samt tilbehør og reservedele dertil, som er fremstillet af adskillige anerkendte virksomheder inden for højkvalitetsprodukter, herunder eksempelvis pumper, ventiler, rør og fittings, slanger, omrørere og blandere samt relaterede produkter dertil i plast såvel som rustfrit stål.

Alflow leverer teknisk rådgivning, service og salg forbundet med Alflow-distribuerede produkter.

Alle Alflow-leverede produkter, tilbehør og reservedele dertil er underlagt den standardbegrænsede produktgaranti, der er fastsat i NL 92 og i disse vilkår under "Ansvarsfraskrivelse og Ansvar".

Ansvarsfraskrivelse og ansvar

Disse vilkår – sammen med Generelle NL 92-betingelser – beskriver det fulde omfang af Alflow’s forpligtelser i forbindelse med distribution af produkterne. Særligt har Alflow intet ansvar for at sikre, at produkterne passer til dine specielle formål.

Hverken Alflow eller nogen af dets partnere er ansvarlige for ethvert tab eller skade, som det leverede udstyr forårsager de produkter, der fremstilles af køberen eller produkter, hvor disse produkter anvendes. Alflow er ligeledes ikke ansvarlig for skade på reelle eller personlige ejendele forårsaget af de leverede produkter. Desuden kan Alflow ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, såsom, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste og andre følgeskader.

Alflow foretager distribution af produkter, tilbehør og reservedele, der tilhører branchens mest anerkendte producenter. Virksomhederne deriblandt kan ses på Alflow’s liste over brands på Alflow’s hjemmeside: www.alflow.dk/brands.
Alflow er ikke kommercielt forbundet, koncernforbundet eller sponsoreret og repræsenterer heller ikke nogen af de virksomheder, der er inkluderet eller henvist til på hjemmesiden eller i Alflow’s produktkataloger. Din bestilling og levering af produkter skaber ikke nogen form for forhold mellem Alflow og disse virksomheder. Alflow’s samarbejde er alene baseret på distribution.

Alflow kan give links til tredjeparts websteder og applikationer. Din brug af sådanne tredjepartswebsteder og/eller applikationer er på egen risiko. Alle henvisninger til navne, mærker, serienumre, billeder, materialer, etc. er kun til beskrivende og informative formål. Alflow påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af tredjepartswebsteder eller til henvist information på disse websteder.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsret til fotos anvendt på Alflow’s hjemmeside, ejes af eller er behørigt licenseret til Alflow til distribution og kommercielle formål.

Kopiering, behandling, distribution og enhver form for udnyttelse kræver forudgående skriftligt samtykke fra Alflow eller af den respektive skaber eller indehaver af ophavsretten. Overførsler og kopier af disse sider er kun tilladte til private, ikke-kommercielle formål. I det omfang indholdet ikke er oprettet af Alflow, er der opnået tilsvarende licens til tredjeparts ophavsret.

"Alflow" er et varemærke, der er registreret til fordel for Alflow Scandinavia A/S i Den Europæiske Union og andre jurisdiktioner.

Varemærket bør ikke være forbundet med produkter eller tjenester, der ikke er fra Alflow, og må ikke anvendes på nogen måde, der med rimelighed vil blive forvekslet af Alflow-kunder eller kan forringe Alflow’s omdømme eller bringe det i fare.

Lovvalg og jurisdiktion

Enhver tvist som følge af køb, distribution og/eller levering af Alflow-produkterne eller fortolkningen af ​​disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, undtagen lovkonflikter.

Værneting for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med Alflow, er Sø – og Handelsretten i Danmark.

Bestemmelsernes uafhængighed

Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra distributionsbetingelserne og har ingen virkning på de øvrige bestemmelser, der er gyldige eller eksigible.

Den ulovlige, ugyldige eller ikke-håndhævede bestemmelse erstattes derefter af en gyldig bestemmelse, der så vidt muligt afspejler den oprindelige bestemmelses økonomiske formål og hensigt.

Disse vilkår gælder for alt salg og distribution fra Alflow Scandinavia A/S til enhver køber, forretningspartner og/eller tredjepart i øvrigt, uanset parternes jurisdiktion.

Alflow Scandinavia A/S

Senest redigeret: 19. maj 2020