Vi er 100% Co2-neutrale på vores energiforbrug

Hos Alflow mener vi, at vi alle har et ansvar for at bidrage til et bæredygtigt samfund, og som et led i at nå regeringens mål om at reducere Danmarks samlede Co2-udledning med 70% i 2030 er det derfor en naturlig del, at vi som virksomhed allerede nu påbegynder arbejdet med at reducere Co2-udledningen.

 

Det umiddelbare sted at starte er på vores energiforbrug - herunder den måde vi får tilført el og gas til vores arbejdsplads.

 

Vi har valgt at få forsyninger af el og gas fra Co2-neutrale produktioner, og derfor kan vi nu fremhæve, at alt el, vi bruger, er baseret på strøm produceret af danske vindmøller, og alt gas, vi bruger, kommer fra generation II-biogasanlæg. Dermed er vi nu 100% Co2-neutrale på vores energiforbrug. (Se certifikater nederst på siden.)

blade_massivtplusoutlinet_1500x1000

Vi bidrager til reduktionen af den samlede Co2-udledning

I 2020 vedtog Folketinget den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere Co2-udledningen i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark skal være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

 

Hos Alflow støtter vi fuldt op om dette mål, og som virksomhed forsøger vi at bidrage til reduktionen af den samlede Co2-udledning.

windrader-3661106_1920

Sammen om en bedre fremtid

Vi ønsker at udvikle os sammen med vores samarbejdspartnere mod et fælles mål om et mere bæredygtigt samfund.

 

Derfor samarbejder vi tæt sammen med vores kunder om at optimere hele forsyningskæden for at nedbringe Co2-udledningen.

 

I og med at vi er 100% Co2-neutrale på vores energiforbrug, opfylder vi målsætningen om Co2-neutral energiforsyning, så vi er allerede et godt skridt i den rigtige retning.

windmill-62257_1500x1000