Fra piccoline til Operations Manager: Sofies 20-år lange rejse hos Alflow

Sofies karriere hos Alflow er en historie om faglig udvikling og personlig vækst. I løbet af de 20 år, hun har været i virksomheden, er hun gået fra at være piccoline til at blive Operations Manager - en rejse, der er beviset på mulighederne og kulturen hos Alflow.

Som 16-årig startede Sofie sin karriere hos Alflow som piccoline ved siden af hendes studier på gymnasiet, og allerede fra første dag følte hun sig som en del af arbejdspladsen på lige fod med de andre. Hun blev en del af familien. Her var der plads til, at hun kunne vokse – både fagligt og personligt – og hun gik fra i starten at være en lidt stille pige til med årene virkelig at finde sin plads og blomstre. De udfordringer, hun blev stillet overfor, og det ansvar, hun allerede tidligt i sin karriere fik tildelt, var med til at udvikle hende og give hende nogle succeser. Og hun stod aldrig alene – der var altid nogen, hun kunne spørge til råds og sparre med.

Efter gymnasiet arbejdede hun på fuld tid hos Alflow i et år for at få lidt erhvervserfaring samtidig med, at hun havde tid til at finde ud af, hvad hun ville fremover. Herefter blev Sofie tilbudt en læreplads hos Alflow, som hun takkede ja til. Denne mulighed tillod hende ikke kun at få værdifuld praktisk erfaring med i rygsækken, men gav hende også papir på den erfaring, som hun havde erhvervet sig i løbet af årene. Samtidig var det også et vidnesbyrd om Alflows engagement i at pleje unge talenter.

Efter læretiden blev Sofie fastansat i en fuldtidsstilling i internt salg. Denne overgang markerede hendes første store skridt ind i den professionelle verden. Det var et væsentligt skridt, der var et tegn på Alflows tillid til hendes evner og hendes egen villighed til at påtage sig større ansvar.

Professionel vækst og udvikling

Når hun tænker tilbage på sine 20 år hos Alflow, fremhæver Sofie mulighederne for uddannelse og faglig udvikling hos Alflow. Disse muligheder har ikke kun bidraget til hendes personlige udvikling, men også til firmaets samlede vækst og fremskridt.

Hun har altid været ærlig overfor sin chef omkring, hvilke ønsker hun har haft for fremtiden – både i forhold til arbejdsopgaver og uddannelse, og siger, at Alflow altid har lyttet, hver gang hun kom til dem med ønsket om en eller anden form uddannelse – hvad enten det var kurser, merkonom- eller en akademiuddannelse i ledelse.

Alflow støtter op om medarbejdernes ønske om videreuddannelse og faglig udvikling. Ikke kun for at styrke virksomhedens egen konkurrencedygtighed, men også for at give medarbejderne den nødvendige bagage med, så de står stærkere fremadrettet – også hvis de en dag skal videre. Og denne oprigtige interesse i medarbejderne har været med til at motivere Sofie til at blive hos Alflow samtidig med, at hun synes, at det altid har været en spændende arbejdsplads, da der hele tiden har været mulighed for udvikling.

Gennem hele sin tid hos Alflow har Sofie været fortaler for kontinuerlig læring. Hun har deltaget i forskellige kurser og uddannelsesprogrammer, idet hun forstod, at professionel vækst er en rejse, der aldrig slutter. Dette drive til hele tiden at udvikle sig spillede en afgørende rolle i hendes karrierefremskridt.

Sofie søgte aktivt efter uddannelsesmuligheder for at forbedre sine færdigheder og viden. Ved at videreuddanne sig avancerede hun ikke kun sin karriere, men blev også en rollemodel for livslang læring inden for virksomheden.

Overgangen til en ledelsesposition som først team leder for internt salg og sidenhen Operations Manager var en naturlig udvikling for Sofie. Hun har hele tiden været ærlig om sine ønsker om mere ansvar, men har også været ydmyg om, at det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er en proces, som også skal passe ind i virksomhedens planer og udvikling. Heldigvis har Alflows vækst og dermed stigende behov for flere mellemledere, givet hende de muligheder og udfordringer, som hun ønskede. Hendes ledelsesstil udviklede sig over tid, påvirket af hendes erfaringer og firmaets kultur, og netop denne løbende læring og dygtiggørelse – både uddannelsesmæssigt og i forhold til opgaverne i dagligdagen, hvor hun har haft kollegaer at sparre med, så de kunne spille hinanden gode – har været medvirkende til hendes succes.

Integration af læring i det daglige arbejde

Sofie har gennem sin uddannelse opnået en viden og nogle kompetencer, der har hjulpet hende i hendes daglige arbejde som leder. Derudover har hun deltaget i kurser og læser jævnligt ledelsesartikler, så hun hele tiden er up-to-date og informeret om ledelse samtidig med, at hun får nogle værktøjer til at løse de udfordringer, der kan opstå.

Særligt ved specifikke projekter og ledelsesmæssige opgaver som f.eks. MUS og infomøder, gør hun brug af de teorier, hun har taget med sig fra uddannelser og kurser, men i dagligdagen er det dog mest den rygsæk med læring og erfaring fra de sidste 20 år, som hun anvender.

Et nøgleaspekt i Sofies ledelse har været hendes fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø. Hun har implementeret strategier for at forbedre teamwork og samarbejde og ved, at en støttende og engagerende arbejdsplads er afgørende for medarbejdertilfredshed og produktivitet.

Sofies tilgang til at opretholde et sundt arbejdsmiljø, især under tider med konflikter, har været proaktiv og empatisk. Når hun har haft en fornemmelse for, at der har været nogle gnidninger, har hun sørget for at gøre medarbejderne til en del af løsningen. Hendes evne til at navigere disse udfordringer har været afgørende for at bevare en positiv og produktiv arbejdsplads.

Sofie har ledet adskillige projekter, der understreger betydningen af et godt arbejdsmiljø. Hendes ledelse i disse initiativer har ikke kun ført til deres succes, men også forstærket værdien af et sammenhængende og støttende team.

Visionen for et fortsat positivt arbejdsmiljø

Sofies ledelsesstil er i høj grad påvirket af hendes engagement i et positivt arbejdsmiljø. Hun tror på en teamfokuseret tilgang, hvor hvert medlems bidrag værdsættes, og individuelle styrker anerkendes og plejes.

For Sofie er det vigtigt, at alle synes, at det er sjovt at gå på arbejde, og hun støtter op om firmaarrangementer, da hun mener, at det er vigtigt for holdånden hos Alflow, at alle kan have det sjovt sammen – også uden for arbejdstid.

Fremadrettet forestiller Sofie sig en fremtid, hvor det positive arbejdsmiljø hos Alflow fortsætter med at blomstre. Hun ser sin rolle som stadig mere vital i at pleje denne kultur, især efterhånden som firmaet vokser og udvikler sig.

Sofies overensstemmelse med Alflows kultur og værdier har været en hjørnesten i hendes langsigtede engagement i firmaet. Den familieagtige atmosfære, fokus på samarbejde og ønsket om at gøre en forskel resonerer dybt med hendes personlige og professionelle værdier.

Det, der driver hende, er ambitionen om et glad og velfungerende team, der løfter i flok, og hvor det enkelte individ trives.

Sofie opfordrer derfor virksomheder til at spille en aktiv rolle i deres medarbejderes professionelle og personlige vækst. Hun mener, at ved at støtte og opmuntre deres udvikling, kan virksomheder ikke kun forbedre medarbejdertilfredsheden, men også fremme en mere dygtig og dedikeret arbejdsstyrke.

Karrieremilepæle og fejringer

Gennem sin karriere har Sofie fejret adskillige milepæle og præstationer. Disse øjeblikke markerer ikke kun hendes personlige succes, men også væksten og udviklingen af Alflow som et firma.
I 2023 blev Sofie nomineret til prisen som Årets Unge Leder i Vejen Kommune af Alflows ledelse. Nominering var en væsentlig anerkendelse af hendes bidrag til Alflow og bekræftede ikke kun hendes ledelsesstil, men gav også hendes selvtillid og engagement til hendes rolle et boost.

”Jeg gør sgu’ noget rigtigt, og det bliver anerkendt”, siger hun, og tilføjer at selve ledelsesstilen og den måde, hun gør tingene på, ikke vil ændre sig det store. Hendes ledelsesstil, som hun betegner som anerkendende og nærværende, er team-fokuseret samtidig med, at der skal være plads til det enkelte individ.

Hun er ligeledes klar over, at hun ikke er den bedste til alt, og at der er andre, der ved mere om visse emner end hende. Det har heller aldrig været hendes mål at være den bedste til alt, men i stedet er det vigtigt for hende at være den, der lytter og koordinerer, så hun i fællesskab med kollegaerne får dem løftet og ledt på rette vej. Hun lægger vægt på, at de alle er kollegaer uanset stillingsbetegnelse, og vægter relationerne med dem, hun har ansvaret for, højt.

Fremtidige drømme og mål hos Alflow

Som hun ser fremad, har Sofie klare drømme for sin fortsatte rolle hos Alflow. Hendes fokus forbliver på at være en nærværende og effektiv leder, tilpasse sig firmaets vækst og sikre hendes teams fortsatte succes og relevans. Det bliver også mere og mere vigtigt at have fokus på i takt med, at virksomheden vokser.

Derfor er det vigtigt for Sofie at holde sig opdateret og have fingeren på pulsen. Både i forhold til udviklingen inden for ledelse, men også ved at sætte sig ind i og have en forståelse for kollegaernes arbejdsmæssige og personlige situation, så hun kan hjælpe dem i den rigtige retning.

Hun tror også på, at det gode arbejdsmiljø i Alflow vil fortsætte med at vokse, så længe virksomheden formår at holde fokus på det. ”Vi kan noget, men det er vigtigt, at vi holder fast i det og husker det” siger hun og fremhæver, at virksomheden er rigtig god til at tage imod nye medarbejdere, så de føler sig velkomne og som en del af den efterhånden store Alflow-familie – allerede fra dag 1.

Til sidst tjener Sofies rejse hos Alflow som et inspirerende eksempel for unge professionelle. Hendes råd om at være tro mod sig selv, forfølge personlige mål og omfavne enhver læringsmulighed er uvurderlig for enhver, der ønsker at opbygge en succesfuld og opfyldende karriere. Hendes historie er et vidnesbyrd om kontinuerlig læring og den positive indvirkning, som et støttende og inkluderende arbejdsmiljø har.