Brands

em-tec

em-tec designer og fremstiller ikke-invasiv flowmålingsteknologi til medicinalindustrien.

Læs mere
em-tec_DACHLOGO_cmyk
Brancher
Brand
Kategori
Søg

em-tec designer og fremstiller ikke-invasiv, medicinsk flowmålingsteknologi til medicinal-, pharma- og bioprocesindustrien.

em-tec GmbH er specialister inden for flowmålesystemer og udvikling inden for den medicinske og bioforarbejdende teknologisektor. Deres ekspertise inden for medicinsk teknologi er specielt udviklet til at imødekomme de strenge, hygiejniske krav til farmaceutisk og bioprocesteknologi. Uanset om det drejer sig om laboratorieområdet eller automatiserede bioforarbejdningssystemer, tilbyder em-tec ideelle produkter og systemer til en mediekontaktfri flowmåling af væskebærende slanger og slangesystemer.

Deres kvalitetssikring og kvalitetsstyring i overensstemmelse med de strenge krav i EN ISO 13485, samt deres ekspertise inden for verdensomspændende godkendelser danner grundlaget for succes inden for disse områder.

em-tec er en del af PSG®a Dover Company, der er en global ekspert i pumpe- og dispenseringsløsninger, der muliggør sikker og effektiv overførsel af kritiske og værdifulde væsker og materialer, der kræver optimal ydelse og pålidelighed i applikationer, hvor det betyder mest.

em-tec GmbH blev grundlagt i 1989 og har i over 30 år har em-tec GmbH udviklet og produceret innovative og økonomiske produkter og kundespecifikke løsninger til medicinske såvel som ikke-medicinske applikationer på fabrikken i Finning, Tyskland.

Hidtil har hovedfokus været på livsbevarende apparater, især inden for hjerteoperationer eller hjerteunderstøttelsessystemer. En af kernekompetencerne er ikke-invasiv flowmåling ved hjælp af ultralydstransitmetoden.

Baseret på denne teknologi tilbyder em-tec produkter og komponenter til medicinske og ikke-medicinske applikationer såsom hjerte- eller vaskulær kirurgi, til applikationer i laboratorier, til bioprocesser eller andre industrielle applikationer, der bruger fleksible rør.

Kerneforretningen er sensorsystemer til ikke-invasiv flowmåling til henholdsvis laboratorieskala i bioprocess engineering med strenge hygiejniske krav og til GMP-orienteret og industriel bioprocessteknologi.

Produktprogrammet omfatter forskellige typer flowmålingssystemer til medicinal-, pharma- og bioprocesindustrien, blandt andet løsninger til ikke-invasiv flowmåling på fleksible slangesystemer i single-use applikationer og på ekstrakorporale rørkredsløb inden for medicinsk teknologi.

Sensoren, der fungerer på basis af ultralydstransitmetoden til ikke-invasiv flowmåling, sikrer en pålidelig overvågning af volumenflowhastigheden inden for både laboratorieskala- og industrielle applikationer.

Transduceren klikkes på og kan dermed let og hurtigt forbindes til fleksible rør uden at åbne systemet. Hermed undgås både kontaminering og trykfald.

Det ikke-invasive, funktionelle design uden bevægelige dele forhindrer yderligere forskydningsspænding i forhold til mediet, hvilket er en væsentlig fordel sammenlignet med invasive metoder, når det kommer til håndtering af forskydningsfølsomme organismer eller biomolekyler.

Den anvendte ultralydstransitmetode kombineret med en kundespecifik kalibrering med hensyn til de respektive procesparametre giver mulighed for en meget nøjagtig måling ud over fleksible applikationsmuligheder.

Sensorsystemerne kan anvendes i en række applikationer, blandt andet:

 • Flowmåling på fleksible rør og single-use udstyr
 • Flowovervågning under kromatografi eller filtrering i laboratorieskala
 • Kontrol af upstream feed
 • Påfyldninger
 • Evaluering og opskalering af processer
 • Kontrol af procesudstyr såsom pumper eller ventiler
 • Kromatografier
 • Tilføjelse af medier til bioreaktorer
 • Filtreringer
 • Procesevaluering
 • Opskalering
 • Forskning