Viskositet

Viskositet angiver, hvor "tyk" eller "tynd" en væske er.

Absolut (dynamisk) viskositet

Anvendes generelt ved specificering af en væske.

Anti-thixotropisk viskositet

Viskositet har modsat opførsel af thixotropisk.

Dilatant viskositet

Viskositeten stiger med stigende forskydningshastighed.

Kinematisk viskositet

Anvendes generelt ved valg af flow-udstyr.

Newtonsk viskositet

Viskositetskonstant uanset forskydningshastighed.

Plastisk viskositet

Har brug for en vis stress for at overvinde solid-lignende struktur.

Pseudoplastisk viskositet

Viskositeten falder med stigende forskydningshastighed.

Rheomalaktisk viskositet

Viskositeten falder med tiden og genopretter sig ikke.

Thixotropisk viskositet

Viskositeten falder med tiden under forskydning. Den vender tilbage til den oprindelige værdi efter forskydningsstop.