Top

Reklamationer

Reklamationer

Vi håndterer reklamationer hurtigt og professionelt.

Hos Alflow modtager vi meget få reklamationer, men de få, vi modtager, tager vi meget alvorligt. Vi har en meget klar politik med hensyn til reklamationer.

Vi tager alle reklamationer alvorligt og følger op på dem, professionelt og åbent.

Vi registrerer alle reklamationer, hvorefter vi udarbejder en plan for at opnå den bedste og hurtigste løsning på problemet. I alle tilfælde respekterer vi regler, fødevaresikkerhed og vores kunders behov.

Ofte laver vi ligeledes en afgrænsning af produkterne, så vi sikrer, at vi ikke sender fejlbehæftede varer ud.

Uanset hvor lille en fejl er - og om det er os selv, der finder den - skal vi altid afhjælpe fejlen for at sikre, at den samme fejl ikke sker igen. Vi tager den ansvarlige afdeling i samråd og lægger en klar plan for at løse problemet og undgå lignende fejl i fremtiden.

 

Hvis du ønsker at foretage en reklamation, kan dette gøres ved at ringe til Alflow på 76 96 21 30, eller skrive en mail til alflow@alflow.dk

Du kan også indgive en klage ved at skrive til kvalitetsansvarlig, Dina Stubbe: ds@alflow.dk