Top

Sikre og sunde fødevarer

Som forbrugere vil vi gerne være sikre på, at den mad, vi spiser, ikke indeholder skadelige stoffer og bakterier, der gør os syge. Derfor er garanti for kvalitet og fødevaresikkerhed nødvendig for, at vi bevarer tiltroen til levnedsmidlerne og producenterne.

EU-lovgivningen kræver, at håndtering, tilberedning, forarbejdning og emballering af fødevarer foregår hygiejnisk, men hvordan disse krav overholdes er dog overladt til industrien selv. Og det er her EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) kommer ind i billedet. De vejleder om hygiejniske designaspekter og tester udstyr til levnedsmiddelproduktion med henblik på at hjælpe industrien med at opfylde disse krav.

Garanti for fødevaresikkerhed

EHEDG er en europæisk, ikke-statslig organisation, der blev dannet i 1989 med det formål at fremme hygiejne i forbindelse med forarbejdning og emballering af levnedsmidler ved at forbedre hygiejnisk engineering og design i alle aspekter af levnedsmiddelproduktionen. Organisationen, der består af repræsentanter fra udstyrsproducenter, levnedsmiddelindustrien, forskningsinstitutter og offentlige sundhedsmyndigheder, udgiver vejledninger for korrekt hygiejnisk design samt godkender udstyr til levnedsmiddelproduktionen.

EHEDG-godkendte produkter garanterer dermed et hygiejnisk design, der sikrer, at fødevaresikkerheden er i top. Det hygiejniske design gør desuden rengøringen af udstyret hurtigere, hvilket mindsker nedetiden i produktionen og dermed omkostningerne.

Alflow Scandinavia tilbyder et stort udvalg af EHEDG-godkendte produkter, blandt andet pumper, ventiler, miksere og rørvarmevekslere samt services, som bl.a. elektropolering, der gør rengøringen af udstyret endnu nemmere og grundigere.