Top

Groth

Groth er en del af Continental Disc Corporation og er en førende producent af tanktryk-/vakuumventiler, flammefælder og pejleluger, m.m. til en række procesindustrier, herunder kemisk og petrokemisk industri, petroleumsraffinering, farmaceutisk industri, mad og drikkevarer, rumfart, industrigasser, transport og andre industriområder.

Virksomhedens engagement i kvalitet afspejles i de certifikater og licenser, der er blevet tildelt deres kvalitetssystem, deres fremstillingsprocesser og deres produkter, og de har været med til at bane vejen ved at deltage i fastsættelsen af de standarder, der definerer deres branche.

Alflow forhandler tryk-/vakuumventiler, flammefælder og pejleluger m.m. fra Groth – Kontakt os og hør nærmere.

10 af 6 produkter


Flammefælde designet til at forhindre flashback i små linjer, der bærer brandfarlige gasser.

Produktnr.: Flammefælde

End-of-line vertikal flammefælde designet til at hæmme flammeudbredelse i gasrørsystemer og til at beskytte lavtryktanke, der indeholder brændbare væsker.

Produktnr.: Flammefælde vertikal

Designet til at hæmme flammeudbredelse i gasrørsystemer og til at beskytte lavtryktanke, der indeholder brændbare væsker.

Produktnr.: Flammefælde weather hood

Målelugen giver adgang til måling eller opnåelse af produktprøver fra lagerbeholdere.

Produktnr.: Måleluge

Tryk-vakuumventil designet til at beskytte tanken mod skader forårsaget af overtryk eller overdrevet vakuum. 

Produktnr.: Tryk-vakuumventil 1200A

Tryk-/vakuumventil med "pipe away"-funktion

Produktnr.: Tryk-vakuumventil 1220A